Centrum Obsługi Klienta

Z Centrum Obsługi Klienta możesz się kontaktować od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 21.00.

                                                     (koszt według taryfy operatora)


ZAMÓW KONTAKT Z CENTRUM OBSŁUGI  KLIENTA

Wyślij SMS o treści KONTAKT na numer 661 005 500 (koszt SMS zgodnie ze stawką operatora, numer wyłącznie do kontaktu SMS-owego), oddzwonimy kolejnego dnia roboczego.

Możesz do nas napisać e-mail poprzez formularz kontaktowy.
Napisz do nas

zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i świadczonych usług przez PLUS BANK. na podany adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli została wyrażona zgoda powyżej, zgoda dotyczy również informacji marketingowych podmiotów trzecich

zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług przez PLUS BANK. np. na podany adres e-mail lub numer telefonu. Zgoda uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli została wyrażona zgoda pierwsza, zgoda dotyczy również informacji marketingowych podmiotów trzecich.

zgoda oznacza możliwość tworzenia profilu klienta opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w tzw. plikach cookies
Podanie danych jest dobrowolne.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A zwany dalej Bankiem.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych,04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów,
  2. sprzedaży produktów i usług,
  3. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
  4. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
  5. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  6. archiwizacji.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  1. udzielona zgoda
  2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. procesorom w związku ze zleconymi przez Bank działaniami realizowanymi w imieniu Bank
  2. którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu na jaki została udzielona zgoda. Zgoda jest udzielona do czasu jej wycofania.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych
 9. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe"